Koľko ton váži Škoda Superb 1? Technické detaily
| |

Koľko ton váži Škoda Superb 1? Technické detaily

V dnešnom článku sa pozrieme ‌na technické špecifikácie jedného z najľahších automobilov na ⁤trhu – Škoda Superb ⁣1. Ak ste ⁤sa niekedy ‍zaujímali o to,‌ koľko ton ‌váži tento elegantný automobil, ste na správnom mieste. Nechajte sa‌ prekvapiť touto špičkovou technikou a zaujímavými ​detailmi, ktoré‍ Škoda Superb 1 ponúka.
Váhové parametre Škody⁤ Superb 1

Váhové parametre Škody Superb 1

sú zaujímavým aspektom ‌tohto ‍automobilu. Tento ⁢model váži približne 1,500 kg, čo je pomerne‍ priemerná váha pre⁤ vozidlo⁣ svojej triedy. Technické detaily ohľadne hmotnosti automobilu môžu mať vplyv na ‌jeho výkon a⁢ spotrebu paliva, preto je dôležité poznať tieto informácie v ‍prípade záujmu o ‌kúpu ‌Škody Superb 1.

Dizajn automobilu je dôležitý aj z ⁤hľadiska‌ jeho⁢ váhových parametrov.⁣ Zlepšenia vo výkone a úspore paliva môžu ‌byť dosiahnuté⁤ aj úpravami na⁢ štruktúre a materiáloch, z ktorých je automobil vyrobený. Zaujímavým faktom je, že Škoda‌ Superb 1 je postavená na modernej ‍platforme, ktorá kombinuje ľahké‍ materiály⁢ s pevnou⁣ štruktúrou, ‌čo prispieva k jej celkovej hmotnosti.

Váha vozidla: 1,500 kg
Maximálna​ hmotnosť: 1,980 kg
Objem batožinového‌ priestoru: 625 l

Analýza ‌hmotnosti vozidla

Analýza ‌hmotnosti vozidla

Škoda Superb 1 je veľké a pohodlné‍ auto, ktoré sa vyznačuje nielen perfektným dizajnom, ale aj svojou ‍robustnosťou. ⁢Váha vozidla je jedným z dôležitých technických‍ parametrov, ktorý ​ovplyvňuje jeho výkonnosť a komfort jazdy. Preto sa mnohí záujemcovia o túto automobilovú ⁢značku pýtajú: Koľko ton váži Škoda Superb ‍1?

Podľa neoficiálnych zdrojov ‌váha⁣ Škoda Superb 1 sa pohybuje⁢ okolo **1450-1650** kg v závislosti od konkrétnej verzie a výbavy vozidla. Toto je len orientačná​ hodnota, pre presné​ informácie odporúčame‍ sa obrátiť na oficiálne dokumentácie alebo internetové stránky výrobcu.

Model Váha (kg) Výkon⁣ (kW)
Škoda Superb 1.4 ‍TSI 1450 110
Škoda ​Superb 2.0 TDI 1650 140

Technické parametre ‍vlajkovej lode Škody

Technické⁤ parametre vlajkovej lode Škody

Škoda ‌Superb 1 je vlajkovou loďou české ‌značky Škoda Auto. ‌Táto luxusná limuzína prináša ⁣vysoký⁢ výkon a pohodlie pre svojich pasažierov. Čo‍ sa týka technických​ parametrov, tu ‍je ‍pár dôležitých ‍informácií:

  • Hmotnosť vozidla: **1 440 – ⁣1 605 kg**
  • Dĺžka⁣ vozidla: **4 861 mm**⁣
  • ⁣ Šírka ⁣vozidla: **1 817 mm**
  • ⁣Výška ⁢vozidla: **1 471 mm** ⁤

Hmotnosť⁣ 1 440⁢ -‌ 1 605 kg
Dĺžka 4⁢ 861‌ mm ‌
Šírka ⁣ 1 817 mm
Výška ⁤ 1 471 mm ‌

Porovnanie hmotnosti s​ konkurenciou

V článku sa pozrieme na hmotnosť ‍Škody Superb 1 a porovnáme ju ⁣s konkurenciou⁣ v rovnakej ‌triede. Škoda​ Superb 1 sa⁢ vyrábala⁢ v ⁣rokoch 2001 až 2008 a‌ svojou ‌hmotnosťou sa radí ⁤medzi jednu z najľahších‍ vozidiel ​vo svojom segmente.

Porovnáme hmotnosť Škody Superb 1‌ s nasledujúcimi konkurentmi:

  • **Volkswagen Passat**
  • **Ford Mondeo**
  • **Opel⁤ Insignia**

Značka Hmotnosť (kg)
Škoda Superb 1 1300
Volkswagen Passat 1400
Ford Mondeo 1500
Opel Insignia 1450

Odporúčania pre ‌ladenie výkonu

Škoda Superb 1 sa pýta, koľko ton váži? Táto otázka je dôležitá pre tých, ktorí⁣ chcú presne vedieť technické detaily tohto vozidla. Hmotnosť ​auta‌ je‍ dôležitý faktor pri ‍jeho ladení výkonu ​a optimálnej jazde.⁤ Preto je dôležité⁣ poznať ⁤presné čísla.

Váha vozidla Škoda Superb​ 1 sa líši v závislosti od konkrétneho modelu‍ a​ motorizácie. Pre zaujímavosť uvádzame priemerné hodnoty váh pre rôzne verzie tohto automobilu:

Model Váha (tony)
Škoda Superb ‍1.4 TSI 1,3 tony
Škoda Superb 2.0 ‍TDI 1,5⁤ tony
Škoda ‌Superb 1.8 ⁢TSI 1,4 tony

Význam hmotnosti pre⁣ jazdné vlastnosti

Význam hmotnosti ⁣pre jazdné vlastnosti

Škoda Superb 1 je považovaná za ​jedno z najlepších vozidiel v⁣ jej triede nielen vďaka‍ svojmu elegantnému ⁤a luxusnému dizajnu, ale aj vďaka svojim vynikajúcim jazdným vlastnostiam. Jedným z⁢ kľúčových⁢ faktorov ovplyvňujúcich jazdné vlastnosti vozidla je jeho hmotnosť. Ak sa ⁢zaujímate o technické detaily tohto ‍modelu,⁣ je ‍dôležité vedieť, ​koľko ton váži Škoda ​Superb 1.

Váha ​Škody Superb⁤ 1 ‌môže závisieť od ‌konkrétneho modelu a výbavy, ‌avšak priemerná⁢ hmotnosť sa⁢ pohybuje okolo **1450-1650** kg. Táto optimálna hmotnosť ⁤prispieva ‌k stabilite a ovládateľnosti ⁢vozidla, čo ⁣sú kľúčové faktory⁣ pri dosahovaní vynikajúcich jazdných vlastností. Ďalšími faktormi ⁢ovplyvňujúcimi⁤ jazdné vlastnosti sú napríklad rozloženie⁣ hmotnosti a technický ‌setup podvozku.

Ak plánujete kúpiť Škodu Superb ⁣1 alebo sa jednoducho zaujímate o ⁢technické ⁤detaily vozidla, ⁢je ‌dôležité mať na pamäti, že správna hmotnosť hrá dôležitú úlohu pri‍ dosahovaní⁣ vynikajúcich jazdných vlastností tohto⁤ luxusného⁢ automobilu.

Dôležitosť údržby hmotnosti​ vozidla

Škoda Superb 1 je‌ luxusné auto so štýlovým ⁢dizajnom ​a vynikajúcou technickou výbavou. Jedným z dôležitých faktorov ‌pri jeho⁢ údržbe ⁣je udržiavanie správnej hmotnosti ‌vozidla. Váha auta má významný vplyv na jeho výkon a⁣ spotrebu paliva. Preto je dôležité poznať presné technické údaje‌ ohľadom váhy tohto​ vozidla.

V prípade modelu ‍Škoda Superb 1 má priemerná hmotnosť záleží na verzii vozidla. Napríklad ​verzia s benzínovým motorom 1.8 ⁤TSI má hmotnosť⁢ cca‍ **1450 kg**, zatiaľ ⁤čo verzia ⁤s‍ dieselovým⁢ motorom 2.0 TDI ⁣má⁢ hmotnosť‌ okolo **1550 kg**. Tieto čísla sú orientačné a môžu ‌sa líšiť v ⁤závislosti od vybavenia auta.

Verzia ⁤vozidla Hmotnosť⁤ (kg)
1.8 ‍TSI 1450
2.0 TDI 1550

Kľúčové poznatky

Dúfame, že ​tento ‌článok vám pomohol ⁣zistiť viac informácií o tom, koľko ton váži ⁢Škoda Superb⁣ 1 a​ technické detaily⁢ spojené s týmto vozidlom. Ak máte ďalšie otázky​ alebo potrebujete⁤ ďalšie⁣ informácie, ⁣neváhajte‍ nás kontaktovať. Ďakujeme za vašu⁤ pozornosť a tešíme sa na vašu spokojnosť s vaším Škoda Superb 1.
Koľko ton váži Škoda Superb​ 1? Technické detaily

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *