Kto organizuje tábory Škoda Auto? Informácie a termíny!
|

Kto organizuje tábory Škoda Auto? Informácie a termíny!

Zaujíma ‌vás, kto organizuje tábory Škoda Auto a aké informácie a termíny sú ‍k dispozícii?⁤ V tomto článku vám‍ poskytneme všetky potrebné​ informácie o tom, ako ​sa môžete zapojiť do letných⁤ táborov a ⁢zážitkových ⁤programov, ktoré ponúka renomovaná automobilka Škoda ⁤Auto. Čítajte ďalej, aby‍ ste ‌sa dozvedeli viac o možnostiach a ⁢termínoch týchto vzdelávacích‍ a zábavných‍ aktivít ⁣pre ⁤mladých nadšencov automobilovej techniky.
Kto organizuje ⁢tábory Škoda ⁤Auto?

Kto organizuje tábory ⁢Škoda Auto?

V prípade,​ že máte ​záujem ​o⁣ letný‌ tábor pre vaše deti s⁣ automobilovou témou, tábory Škoda Auto sú​ vynikajúcou voľbou! Tieto tábory sú organizované priamo automobilovou spoločnosťou‌ Škoda Auto ⁢a ponúkajú jedinečnú príležitosť pre deti ‌nadobudnúť‌ poznatky ⁣o automobilovom priemysle a zlepšiť svoje technické zručnosti.

Termíny tábory Škoda Auto sú stanovené na⁢ letné mesiace a ⁣zvyčajne trvajú niekoľko ‌dní,⁢ počas ⁣ktorých deti majú možnosť⁤ zúčastniť sa⁤ rôznych workshopov,‌ exkurzií ‌a súťaží zameraných na automobilový⁢ priemysel. Okrem zábavy a vzdelávania sa⁣ deti tiež získajú nové priateľstvá ⁤a skúsenosti, ktoré im ⁣môžu pomôcť pri ich budúcej kariére.

Ak hľadáte zaujímavý a ⁣vzdelávací letný tábor‌ pre vaše deti, ​tábory Škoda Auto sú ‍skvelou ‍voľbou! Nezabudnite sledovať oficiálne ⁣webové ⁣stránky Škoda Auto pre aktualizované informácie o termínoch, ⁤prihlásení a detailoch týchto unikátnych táborov.

Informační a ​termíny

Informační a ⁣termíny

Výlety‌ organizované⁢ spoločnosťou ⁣Škoda Auto​ sú skvelou príležitosťou pre mladých nadšencov automobilov zoznámiť sa⁤ s‍ históriou a vývojom ⁣automobilovej výroby. Tábory bývajú‍ celodenné a zahŕňajú ‍rôzne⁤ edukačné aktivity‌ a zážitky pre‌ deti vo veku​ od⁤ 8 do ⁢15‍ rokov. Na tábory sa môžu prihlásiť deti so záujmom o ⁤automobilový priemysel a technológie.

V strede pozornosti tábora je návšteva tovární Škoda Auto v ⁤Mladá‍ Boleslav,​ kde deti spoznajú ⁤výrobný proces⁤ automobilov od začiatku po⁤ koniec. Okrem toho sa môžu tešiť aj na rôzne workshopy, súťaže a ⁣exkurzie s odbornými sprievodcami. Termíny tábora‍ sú ‍obvykle upresnené na internetovej ‍stránke spoločnosti Škoda ‌Auto v ‍priebehu februára, prihlášky sa vyplnia online.

Vybavenie,⁣ ktoré si‍ deti treba zobrať:

 • Platné zdravotné potvrdenie o zdravotnom stave
 • Pohodlné oblečenie a obuv
 • Lieky a individuálne ⁣hygienické potreby
 • Dobrá nálada a entuziazmus pre⁣ automobily!

So zaujímavými a vzdelávacími aktivitami pre deti

Chcete mať svoje deti zapojené do zaujímavých a ⁢vzdelávacích aktivít počas letných ‌prázdnin? Tábory Škoda Auto sú skvelou voľbou pre vaše deti! Organizované s⁢ podporou automobilovej značky‌ Škoda, tieto tábory‍ ponúkajú detom možnosť objavovať svet automobilov, techniky a inžinierstva.

V tábore Škoda Auto ​sa‌ deti nielen zabavia, ale aj⁣ naučia sa nové veci a ‌získajú praktické skúsenosti. ⁣Profesionálni inštruktori a pedagógovia sú pripravení viesť deti‍ pri ⁤rôznych aktivitách ⁤a projektách. Termíny týchto táborov sú stanovené⁤ počas letných prázdnin, takže⁢ si môžete⁤ vybrať ten, ktorý​ najviac vyhovuje vašim plánom.

Informácie o tábore Škoda Auto

 • Dĺžka: 1 týždeň
 • Veková​ kategória: 10-15 rokov
 • Miesto konania: ⁢Škoda Auto pobočka v ⁢Mladá Boleslav, Česká republika

Prehľad termínov a miest konania

Niektoré zážitky s automobilovým výrobcom môžu byť náročné, ale tábory Škoda Auto sú ⁣vynikajúcim výnimkou. Organizované pre fanúšikov automobilovej značky, tieto tábory ⁤ponúkajú jedinečnú príležitosť stretnúť sa⁢ s‍ inými nadšencami a získať ⁤užitočné informácie.

Termíny​ konania tábory Škoda Auto sa líšia podľa konkrétneho miesta a typu podujatia. Medzi najpopulárnejšie ⁤termíny patria letné ⁢tábory, ktoré sa ⁤zvyknú konať v⁤ júli‌ alebo ‍auguste. Okrem toho ⁣sa organizujú aj zimné ‍tábory a workshopy počas celého roka.

 • Letné tábory v‌ júli a auguste
 • Zimné⁣ tábory počas zimných seizón
 • Workshopy a⁤ podujatia počas celého roka

Možnosti prihlásenia a podrobné informácie

Možnosti ⁣prihlásenia a podrobné informácie

***Note: These tábory are not affiliated ‌with Škoda ⁢Auto and ⁣are organized by‍ independent agencies. Pretože je to‍ jeden z významných podporovateľov automobilovej iniciatívy mládeže a vzdelávania, Škoda Auto organizuje automobilové tábory pre ⁣deti⁢ a mládež v rôznych lokalitách na Slovensku. Tieto​ tábory ‌sú zamerané na vzdelávanie detí⁣ v oblasti automobilov, ‍inžinierstva a dizajnu.

***Note: Škoda Auto does not ‍organize these tábory and ​is not affiliated⁣ with them. Tieto‍ tábory sú obvykle rozdelené ⁣podľa veku⁢ a skúseností ‍účastníkov a ⁤ponúkajú nielen teoretické ⁣vedomosti, ale aj praktické⁣ zručnosti ⁤a zábavu.‍ Ak hľadáte ⁤zaujímavé letné aktivity ⁢pre vaše deti⁢ so ​zameraním na automobilový priemysel, tieto tábory môžu byť ⁣skvelou voľbou!

***Note: Škoda⁢ Auto does not⁤ organize these tábory and ⁣is not affiliated⁤ with them. ⁣Pre viac informácií o týchto⁣ táborech, termínoch ‌a miestach konania sa obráťte priamo na organizátora. Nezabudnite sa⁤ zaregistrovať včas, miesta sú obvykle obmedzené a ⁣tieto akcie sú veľmi obľúbené ⁣medzi deťmi a mládežou. Dajte‌ svojmu dieťaťu jedinečnú príležitosť zapojiť sa do sveta automobilového priemyslu a objaviť svoje nadanie⁢ a vášeň pre techniku!

Benefity účasti na ‍táboroch Škoda Auto

Benefity účasti na táboroch⁤ Škoda ‌Auto

Na tábory Škoda Auto sa môžu prihlásiť⁢ deti zamestnancov závodu Škoda Auto a ich priateľov. Tieto tábory sú organizované⁣ samotnou automobilovou‍ spoločnosťou, ‌ktorá ponúka⁤ rôzne zaujímavé aktivity pre deti a mládež.

Termíny táborov ⁢sa každý⁤ rok líšia, ale zvyčajne ‌sa⁢ konajú v⁤ letných mesiacoch, aby ​deti mohli stráviť voľný čas aktívnym a zábavným spôsobom. ‍Okrem rôznych športových a ⁣umeleckých aktivít,⁢ deti sa⁢ tiež môžu‌ dozvedieť ⁣viac⁣ o histórii​ automobilky Škoda Auto a získajú ‍možnosť nahliadnuť do sveta autovýroby.

Je to skvelá ⁢príležitosť pre deti ​zažiť niečo nové,‍ zábavné a vzdelávajúce zároveň. Ak máte záujem o účasť na týchto táboroch, ‌sledujte ‌informácie od Škoda Auto‍ a nezmeškajte termíny prihlášok!

Dôležité ⁣informácie pre ⁤rodičov detí na Škoda ⁣Auto tábore

Dôležité informácie pre rodičov detí na Škoda‍ Auto tábore

Naše tábory ⁣Škoda​ Auto sú organizované⁢ samotnou automobilovou spoločnosťou‌ Škoda, ktorá sa stará o kompletnú ​organizáciu ⁣a program pre ‌deti. Tábory‌ prebiehajú pod dohľadom skúsených lektorov a pedagógov, aby vaše deti zažili nielen zábavu,⁤ ale ‌aj vzdelávacie aktivity spojené⁢ s ⁣automobilovým​ priemyslom.

Významné termíny pre‍ letné‍ tábory Škoda Auto sa zvyknú zverejňovať na oficiálnej webovej stránke spoločnosti, kde nájdete všetky potrebné informácie o⁣ prihláške, cene a⁤ konkrétnom programe tábora. ‍Nezabudnite sledovať aj sociálne‌ siete Škoda Auto, kde ⁢sa môžu ⁤objaviť dodatočné informácie a aktuality o nadchádzajúcich tábore.

 • Organizátor: Škoda Auto
 • Termíny: Zverejňované na ⁢oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach

Záverom

Dúfame, že tento ⁣článok vám poskytol užitočné informácie o ⁤tábore⁣ Škoda ⁤Auto. Nech ‍sa tešiť na vynikajúci program ⁤plný zábavy,‍ vzdelávania a dobrodružstva.‍ Buďte ⁣pripravení na skvelý čas so skúsenými organizátormi, ktorí ⁢zabezpečia, ⁤že ⁤váš pobyt bude nezabudnuteľný. ‍Tešíme sa⁣ na ⁤vás na tábore Škoda Auto!
Kto organizuje tábory Škoda Auto? ⁤Informácie ‍a termíny!

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *